Ebit Muuttaa
AIA Group 1299:HK 4.36B 2.03B
Bank Of Beijing 601169:CH 7.99B 2.3B
China Construction Bank 601939:CH 100.3B 17.59B
China Everbright 601818:CH 14.56B 4.42B
China Life LFC:US 24.21B 13.77B
China Life Insurance 601628:CH 35.24B 34.49B
China Merchants Bank 600036:CH 40.09B 15.56B
China Pacific Insu 601601:CH 11.68B 5.4B
CITIC Securities 600030:CH 6.73B 3.11B
Guotai Juna 601211:CH 5.28B 2.55B
Haitong Secur 600837:CH 4.79B 1.22B
Hong Kong Exchanges 388:HK 4.06B 1.42B
ICBC 601398:CH 108.42B 420M
New China Life 601336:CH 7.55B 4.07B
Ping An Insurance 601318:CH 46.4B 9.38B
Prudential PRU:LN 2.99B 2.09BChina Life Insurance - Käyvät arvot, historialliset tiedot, ennusteita, tilastoja, kaavioita ja taloudellinen kalenteri - Jul 2021.