Ebit Muuttaa
AIA Group 1299:HK 4.36B 2.03B
China Construction Bank 601939:CH 100.3B 17.59B
China Everbright 601818:CH 14.56B 4.42B
China Life Insurance 601628:CH 35.24B 34.49B
China Merchants Bank 600036:CH 40.09B 15.56B
China Securities Co Ltd 601066:CH 2.02B 514.75M
CITIC Securities 600030:CH 6.73B 3.11B
Cninsure CISG:US 140.4M 68.53M
Guotai Juna 601211:CH 5.28B 2.55B
Haitong Secur 600837:CH 4.79B 1.22B
Hong Kong Exchanges 388:HK 4.06B 1.42B
ICBC 601398:CH 108.42B 420M
New China Life 601336:CH 7.55B 4.07B
Ping An Insurance 601318:CH 46.4B 9.38B
Prudential PRU:LN 2.99B 2.09BChina Pacific Insu - Käyvät arvot, historialliset tiedot, ennusteita, tilastoja, kaavioita ja taloudellinen kalenteri - Jul 2021.