Sumitomo Metal Mining

5713

3,403.00

Päivittäinen Muuta:

64.00 1.92%

Vuosimuutos:

-9.33%


Hinta Päivä vuosi
Sumitomo Metal Mining 3,403.00 64.00 1.92% -9.33%
Toho Zinc 2,056.00 63.00 3.16% -50.64%
Pacific Metals 2,346.00 20.00 0.86% -40.76%
Furukawa 1,460.00 20.00 1.39% 7.20%
Nippon Light 201.00 2.00 1.01% -14.47%
Mitsui Mining & Smelting 2,652.00 102.00 4.00% -16.60%
Dowa 3,710.00 35.00 0.95% 10.58%
Mitsubishi Materials 2,905.00 39.00 1.36% -10.34%
Hinta Päivä vuosi
NIKKEI 225 21798 246.89 1.15% -3.95%