Sumitomo Metal Mining

5713

3,622.00

Päivittäinen Muuta:

-1.00 -0.03%

Vuosimuutos:

-21.57%


Hinta Päivä vuosi
Sumitomo Metal Mining 3,622.00 -1.00 -0.03% -21.57%
Toho Zinc 3,110.00 -45.00 -1.43% -39.73%
Pacific Metals 2,550.00 -4.00 -0.16% -31.54%
Furukawa 1,406.00 -2.00 -0.14% -35.92%
Nippon Light 252.00 2.00 0.80% -11.89%
Mitsui Mining & Smelting 3,050.00 -80.00 -2.56% -38.07%
Dowa 3,765.00 15.00 0.40% -8.73%
Mitsubishi Materials 3,060.00 5.00 0.16% -9.60%
Hinta Päivä vuosi
NIKKEI 225 22259 41.84 0.19% -0.08%