Mitsui Mining & Smelting

5706

2,589.00

Päivittäinen Muuta:

84.00 3.35%

Vuosimuutos:

-37.91%


Hinta Päivä vuosi
Mitsui Mining & Smelting 2,589.00 84.00 3.35% -37.91%
Toho Zinc 2,528.00 98.00 4.03% -32.13%
Pacific Metals 2,322.00 88.00 3.94% -26.87%
Furukawa 1,393.00 25.00 1.83% -9.78%
Nippon Light 227.00 4.00 1.79% -6.20%
Dowa 3,480.00 45.00 1.31% 3.57%
Mitsubishi Materials 3,060.00 62.00 2.07% 4.15%
Sumitomo Metal Mining 3,281.00 142.00 4.52% -14.15%
Hinta Päivä vuosi
NIKKEI 225 21458 412.21 1.96% -5.84%