Mitsui Mining & Smelting

5706

2,460.00

Päivittäinen Muuta:

-96.00 -3.76%

Vuosimuutos:

-54.61%


Hinta Päivä vuosi
Mitsui Mining & Smelting 2,460.00 -96.00 -3.76% -54.61%
Toho Zinc 2,413.00 -52.00 -2.11% -48.88%
Pacific Metals 2,129.00 -14.00 -0.65% -45.27%
Furukawa 1,394.00 6.00 0.43% -22.64%
Nippon Light 240.00 -3.00 -1.23% -13.67%
Dowa 3,375.00 -35.00 -1.03% -10.48%
Mitsubishi Materials 2,802.00 16.00 0.57% -12.57%
Sumitomo Metal Mining 2,833.00 -33.50 -1.17% -38.27%
Hinta Päivä vuosi
NIKKEI 225 21312 51.64 0.24% -7.35%